Không mang theo CMND khi đi lại bị xử lý như thế nào?

Ngày đăng (21/03/2008)
Facebook Twitter Addthis LinkedIn Google+

Theo quy định tại Điều 1, Điều 3 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (Nghị định 05-CP):

Chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền (cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định (Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam), nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Hình minh họa (Nguồn internet)

Điều 7, Nghị định 05-CP và mục 3 phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29 tháng 4 năm 1999 của Bộ công an, hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05-CP quy định: “Công dân được sử dụng Chứng minh nhân dân của mình làm chứng nhận nhân thân và phải mang theo khi đi lại, giao dịch; xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát. Số Chứng minh nhân dân được dùng để ghi vào một số loại giấy tờ khác của công dân; Nghiêm cấm việc làm giả, tẩy xóa, sửa chữa, cho thuê, cho mượn, thế chấp...Chứng minh nhân dân”. Khoản 1 điều 12 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội (Nghị định 73-CP) quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Không mang theo giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân; Không xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân khi có yêu cầu kiểm tra; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng minh nhân dân; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu hồi, tạm giữ giấy chứng minh nhân dân. Theo quy định tại điều 28 Nghị định số 73-CP về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Công an nhân dân: Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 200.000 nghìn đồng; đội trưởng của chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000; trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 2.000.000 đồng.

DPLAW

Not file
Tags : Chứng minh thư CMND Xử phạt Vi phạm Hành Chính Giấy tờ tùy thân Không mang theo người


Các bài liên quan
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật