Mở chi nhánh mà không thông báo có bị thu hồi đăng ký kinh doanh không

Ngày đăng (23/04/2015)
Facebook Twitter Addthis LinkedIn Google+

Theo quy định tại khoản 2 điều 165 Luật doanh nghiệp 2005 Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

Hình minh họa (Nguồn internet)

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo; Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của Luật này thành lập; Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính; Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục; Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh; Doanh nghiệp không gửi báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản; Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Như vậy, nếu chỉ dừng lại ở việc doanh nghiệp không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư có thẩm quyền biết về việc mở thêm chi nhánh thì doanh nghiệp chưa bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm k, khoản 1 điều 38 của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo không đúng theo quy định của pháp luật về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ bằng hình thức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, ngoài ra doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công khai thông tin.

DPLAW

Not file
Tags : Doanh nghiệp Đầu tư Tư vấn Giải đáp Pháp luật Chi nhánh Thông báo


Các bài liên quan
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật