Thay đổi trụ sở công ty mà không đăng ký bị xử lý thế nào

Ngày đăng (23/04/2015)
Facebook Twitter Addthis LinkedIn Google+

Điều 35 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Hình minh họa (Nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2005, khoản 5, điều 5 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thay đổi nội dung này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, thông tin về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là một trong những nội dung đăng ký  kinh doanh bắt buộc (Điều 21 Luật doanh nghiệp 2005), được ghi nhận trong đăng ký doanh (Điều 25 Luật doanh nghiệp 2005), nên khi có sự thay đổi về địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký nội dung thay đổi này với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà không đăng ký theo quy định thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; Nếu hành vi này gây thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, chủ nợ của doanh nghiệp hoặc người khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (khoản 1 điều 165 Luật doanh nghiệp 2005).

Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 34 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư (Nghị định 53/CP), hành vi vi phạm các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài hình thức xử phạt này, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Điểm a khoản 4 điều 34 nghị định 53/CP).

DPLAW

Not file
Tags : Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Đầu tư kinh doanh Trụ sở


Các bài liên quan
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật