Từ khóa : boi-thuong

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính chỉ phát sinh khi có đủ các căn cứ sau đây ...
Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS) có hiệu lực thi hành từ ngày 21/01/2016. ...
Theo Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC việc thực hiện bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo được thực hiện như sau ...
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật