Từ khóa : dau-tu

Theo đó, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: ...
Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty ...
Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có) ...
Theo quy định tại khoản 2 điều 165 Luật doanh nghiệp 2005 Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây ...
Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh nghiệp ...
Theo quy định tại điều 52 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh ...
Luật sư DPLAW giải đáp những thắc mắc của ông Nguyễn Trọng Tưởng liên quan đến đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề trên cùng một công ty ...
Luật sư DPLAW hồi đáp thư của ông Trần Nam Hưng hỏi về quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho người khác khi vắng mặt tại công ty ...
Luật sư DPLAW trả lời thư của ông Hoàng Đình Tuấn ở Nghệ AN hỏi về quyền thay đổi tên gọi của doanh nghiệp sau khi nhận chuyển nhượng công ty ...
Luật sÆ° DPLAW há»i Äáp thÆ° của ông VÅ© Khánh An (Bắc Từ Liêm, Hà Ná»i) há»i vá» những quy Äá»nh của pháp luật liên quan Äến viá»c tá» chức cá»­ ngÆ°á»i Äại diá»n theo uá»· quyá»n Äá» tham gia thành lập doanh nghiá»p ...
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật