Từ khóa : nghia-vu-quan-su

Bộ Quốc Phòng vừa mới ban hành Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ...
Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2015, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 sẽ tăng thời gian đi nghĩa vụ quân sự trong thời bình từ 18 tháng lên 24 tháng ...
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật