Từ khóa : tu-van

Theo quy định tại khoản 2 điều 165 Luật doanh nghiệp 2005 Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây ...
Luật sư DPLAW trả lời thư của ông Hoàng Đình Tuấn ở Nghệ AN hỏi về quyền thay đổi tên gọi của doanh nghiệp sau khi nhận chuyển nhượng công ty ...
Luật sÆ° DPLAW há»i Äáp thÆ° của ông VÅ© Khánh An (Bắc Từ Liêm, Hà Ná»i) há»i vá» những quy Äá»nh của pháp luật liên quan Äến viá»c tá» chức cá»­ ngÆ°á»i Äại diá»n theo uá»· quyá»n Äá» tham gia thành lập doanh nghiá»p ...
Công ty TNHH một thành do tổ chức làm chủ sở hữu là Công ty do tổ chức, doanh nghiệp hay một cơ quan nhà nước đầu tư vốn và là chủ sở hữu của Công ty ...
Luật sư Công ty Luật Đại Phúc DPLAW tư vấn và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu như sau: ...
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật