Trình tự thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh

Ngày đăng (23/04/2015)
Facebook Twitter Addthis LinkedIn Google+

Theo quy định tại khoản 3 điều 37 Luật doanh nghiệp 2005, Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

Hình minh họa (Nguồn internet)

Theo quy định tại khoản 2 điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh (Nghị định 43/CP) “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh nghiệp”.

Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ cho phép doanh nghiệp mở điểm kinh doanh trong phạm vi tỉnh và thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Nếu công ty muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ở phạm vi ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp chỉ có thể đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

Theo quy định tại điều 33 Nghị định 43/CP, để đăng ký lập địa địa điểm kinh doanh doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh gồm các nội dung sau: Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh); Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc lập địa điểm kinh doanh; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

Hồ sơ đăng ký lập địa điểm kinh doanh nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã địa điểm kinh doanh, sau đó ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.

Quý khách có nhu cầu sử dụng Luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau đây:

Công ty Luật Đại Phúc - DPLAW
Office: (04) 62663744 / 0985631183 / Fax: (04) 62663064
P405 toà nhà B11B, phố Mạc Thái Tông, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN
www.luatdaiphuc.com

Chúng tôi trên Facebook  Chúng tôi trên G+  Liên hệ với DPLAW bằng Skype  Chúng tôi trên Youtube  Chỉ dẫn bản đồ 

Not file
Tags : Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Đầu tư kinh doanh có điều kiện kinh doanh


Các bài liên quan
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật