Tốc độ của xe gắn máy, xe điện không được quá 40 km/h

Ngày đăng (17/01/2016)
Facebook Twitter Addthis LinkedIn Google+

Ngày 31/12/2015, Bá» Giao thông và vận tải ban hành Thông tÆ° 91/2015/TT-BGTVT quy Äá»nh vá» tá»c Äá» và khoảng cách an toàn của xe cÆ¡ giá»i, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên ÄÆ°á»ng bá».

Hình minh hoạ (Internet)

Theo Äó:

- Äá»i vá»i xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (ká» cả xe máy Äiá»n) và các loại xe tÆ°Æ¡ng tá»± khi tham gia giao thông thì tá»c Äá» tá»i Äa Äược xác Äá»nh theo báo hiá»u ÄÆ°á»ng bá» và không quá 40 km/h (trừ ÄÆ°á»ng cao tá»c).

- Tá»c Äá» tá»i Äa cho phép xe cÆ¡ giá»i trên ÄÆ°á»ng bá» (trừ ÄÆ°á»ng cao tá»c) trong khu vá»±c Äông dân cÆ° nhÆ° sau:

+ ÄÆ°á»ng Äôi (có dải phân cách giữa); ÄÆ°á»ng má»t chiá»u có từ 2 làn xe cÆ¡ giá»i trá» lên: 60 km/h;

+ ÄÆ°á»ng hai chiá»u không có dải phân cách giữa; ÄÆ°á»ng má»t chiá»u có 1 làn xe cÆ¡ giá»i: 50 km/h.

Ngoài ra, khi tham gia giao thông, ngÆ°á»i Äiá»u khiá»n phÆ°Æ¡ng tiá»n phải giữ khoảng cách an toàn tá»i thiá»u giữa hai xe và giảm tá»c Äá» trong má»t sá» trÆ°á»ng hợp nhÆ° chuyá»n hÆ°á»ng xe chạy hoặc tầm nhìn bá» hạn chế…

Thông tÆ° 91/2015/TT-BGTVT có hiá»u lá»±c từ ngày 01/03/2016 và thay thế Thông tÆ° 13/2009/TT-BGTVT .

Bạn Äá»c có nhu cầu tìm hiá»u có thá» tải thông tÆ° 91/2015/TT-BGTVT Äính kèm phía dÆ°á»i bài viết này.

Má»i thắc mắc xin vui lòng liên há» vá»i DPLAW theo thông tin dÆ°á»i Äây Äá» Äược giải Äáp miá»n phí.

Công ty Luật Äại Phúc - DPLAW
Office: (04) 62663744 / 0985631183 / Fax: (04) 62663064
P405 toà nhà B11B KÄT Nam Trung Yên, Mạc Thái Tông, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN
www.luatdaiphuc.com

Facebook Google + Skype Youtube Maps

Tags : Bắn tốc độ CSGT 91/2015/TT-BGTVT 13/2009/TT-BGTVT


Các bài liên quan
Tìm chúng tôi trên facebook
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất

Tin tức nổi bật